Koodausta jo koululaisille

Koodaus eli ohjelmointi tarkoittaa tietokoneelle kirjoittamalla annettavia ohjeita formaalilla kielellä. Tietokoneen prosessori pystyy ymmärtämään ainoastaan ohjelmia, jotka on kirjoitettu konekielellä. Konekieli on sinällään hyvin yksinkertaista, sillä sen käskyt noudattavat selkeää linjaa. Ohjelmointia voi tehdä suoraan konekielellä, mutta se on hidasta ja siinä voi tehdä helposti virheitä. Tavallisen konekielen sijasta käytetään symbolista konekieltä. Symbolisen konekielen oppiminen vie runsaasti aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä.

Yleisimmin tietokonetta ohjelmoidaan jonkin ohjelmointikielen avulla. Ohjelmointikieliä on monia erilaisia. Vaikka ne kaikki on mahdollista opetella, se vaatii paljon aikaa ja kovaa työtä. Ohjelmointikielet käyttävät sovittuja koodeja ja luettavia symboleja. Ohjelmointikielelle on kirjoitettu lähdekoodi ja se käännetään konekielelle tai vaihtoehtoisesti tulkataan kieltä suorittavan ohjelman avulla. Koko ohjelma muutetaan kerralla konekieleksi kieltä käännettäessä. Konekieleksi muuttamisen jälkeen konekieleen liitetään kaikki tarvittavat kirjastoaliohjelmat. Tämän tuloksena saadaan ohjelma, joka voidaan suorittaa ihan ilman kääntäjää. Kun konekieltä tulkataan, käännetään vain pieni osa kerrallaan, minkä jälkeen se suoritetaan. Tämän jälkeen käännetään seuraava osa, joka myös suoritetaan. Tätä jatkuu niin kauan, kunnes kaikki on käännetty.

Koodausta opetetaan yhä nuoremmille

Koodaus on tärkeä taito nykyaikana, sillä sitä tarvitaan monissa työtehtävissä. Esimerkiksi IT-alalla koodaamistaitoja tullaan tarvitsemaan ja useiden ohjelmointikielten salat tulisi olla hallussa. Sen vuoksi Suomessa on päädytty siihen, että koodaamista on hyvä alkaa harjoittelemaan jo peruskoulussa. Joissakin kouluissa Suomessa onkin käynnissä hankkeita, joissa peruskoululaiset harjoittelevat koodausta. Koululaisten koodaustaidot hioutuvat hiljalleen. Mitä nuorempana koodaamisen aloittaa, sitä paremmaksi siinä voi kehittyä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin panostaa alkuun, sillä silloin koodaaminen tulee olemaan jatkossa helpompaa. Ensimmäisenä on syytä käydä läpi kaikki ohjelmistokielen käskyt, sillä ne ovat koodaamisen perusta.

Jos koodaamisesta innostuu peruskoulussa, voi sitä opiskella jatkossakin. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa voi opiskella monia teknisiä aloja, joilla käydään läpi myös koodaamista. Sen lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät jopa maksuttomia koodaamisen kursseja, jotka ovat avoimia kaikille. Koodaamista ei siis missään nimessä tarvitse opiskella omatoimisesti, vaan jokainen haluava löytää koulun tai kurssin, jossa koodaaminen käydään perusteellisesti läpi.