Lingvistiikka ja koodaaminen eivät ole täysin eri asioita

Lingvistiikka, eli kielitiede, on kieltä tutkivaa tiedettä. Monesti kielitiede mielletään yleiseksi ihmiskielen ominaisuuksien tutkimiseksi, mutta kielitieteen osana on myös yksityiskohtaisempi kielten tutkiminen, kuten murteiden tai ryhmäkielten tutkimus.

Koodaamisella, eli ohjelmoinnilla, puolestaan tarkoitetaan tietokoneelle tai muulle elektroniselle laitteelle tehtävää toimintaohjeiden antamista formaalilla kielellä, tyypillisemmin kirjoittamalla. Kieliä maailmassa on satoja, ja samoin eri ohjelmointikieliä, joista tunnetuimpia ovat muun muassa C++, Python ja Java. Tässä artikkelissa tarkastelemme, kuinka kielitiede ja ohjelmointikieli, jotka saattavat vaikuttaa hyvin erilaisilta käsitteiltä, omaavat kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia. Koodaaminen onkin nousemassa eräänlaiseksi 2000-luvun työelämän perustaidoksi, jonka ymmärtäminen edes perustasolla tulee olemaan todennäköisesti tärkeää.

Humanistisesta alasta hyötyä teknologian saralla

Vaikka lingvistiikka ja koodaaminen saattavat kuulostaa hyvin erilaisilta käsitteiltä, joiden tarkoitukset ovat täysin erilaisia, ne voivat silti olla osakseen toisiaan hyödyttäviä taitoja. Koodaaminen mielletään usein humanistisen alan vastakohdaksi; se on vahvasti matemaattista ja logiikkaan perustuvaan, eikä jätä sijaa inhimillisille aspekteille, ainakaan osana tehokasta koodausta. Siitä huolimatta, sekä lingvistiikka ja koodaaminen perustuvat saman asian hyödyntämiseen ja analysointiin – tämä on kieli. On siis mahdollista, että kielitieteilijällä on selvästi tavallista henkilöä paremmat mahdollisuudet omaksua uusi ala helpommin.

Yksi suurimmista eduista, mitä kielitieteilijällä on opiskellessa ohjelmointia, on kyky omaksua rakenteita ja säännöllisyyttä. Lingvistiikka ei suinkaan ole pelkkää uusien kielten oppimista, vaan se on myös niiden rakenteiden tutkimista ja säännönmukaisuuksien analysointia. Tämän takana on vielä pyrkimys ymmärtää, kuinka säännöt mahdollistavat kielissä viestin välittämisen ihmisten välillä. Kehittynyt kielitiede on myös pitkälti logiikkaan ja osittain jopa matematiikkaan pohjaavaa, eli syventyneissä opinnoissa, ero ohjelmoinnin tekniseen alaan on selvästi kaventunut. Yhtä lailla ohjelmoinnissa, säännönmukaisuuksien ja rakenteiden oppiminen on erittäin tärkeää, ja kyky hahmottaa, kuinka viesti välitetään mahdollisimman tehokkaasti ihmisestä koneeseen ohjelmointikielten ja kääntäjien avulla.

Toinen merkittävä etu on kielitieteilijän kyky tarkastella ja noudattaa tarkasti kielioppia. Sen rooli korostuu entisestään ohjelmoinnissa, jossa pienikin virhe saattaa kaataa suuria kokonaisuuksia, tai antaa virheellisiä tuloksia. Vaikka nykyään ohjelmointikieliin on saatavissa monia tarkastustyökaluja ja osa kielistä on selvästi armeliaampia kirjoitetun koodin tarkkuuden suhteen, virheiden huomaaminen jo kirjoitusvaiheessa nopeuttaa koodarin ja testaajien työtä selvästi. Kielitieteilijällä on epäilemättä kehittynyt paljon silmää virheiden huomaamiseen ja kärsivällisyyttä käydä läpi pitkiäkin tekstejä.

Koodaamisen oppiminen kielitieteiden ohessa?

Opiskelevilla kielitieteilijöillä on hyvä sauma lähteä opiskelemaan ohjelmointikieliä, sillä heillä on jo rutkasti kokemusta uusien asioiden järjestelmällisestä oppimisesta, sekä hyvä ympäristö toteuttaa opiskelua. Yliopistoissa on mahdollista valita opintoja osaksi vapaammin, ja tätä voi hyödyntää aloittamalla vaikkapa ohjelmoinnin peruskurssin. Jo valmistuneilla kielitieteilijöillä, tai vaikkapa harrastajilla, on niin ikään monia erinomaisia mahdollisuuksia opiskella ohjelmoimista. Esimerkiksi monet avoimet yliopistot, ammattikorkeakoulut tai opistot tarjoavat monia ohjelmointikursseja aivan vasta-alkajista ammattilaistasolle saakka.

Itsenäisille opiskelijoille Internet on puolestaan aivan lyömätön paikka opiskella ohjelmointia omaan tahtiin ja maksutta. Internet on täynnä ilmaisia kirjoja, luentoja ja videoita, joiden avulla pääsee ohjelmointiin käsiksi. Tietoa on saatavilla aivan vasta-alkajille tai huippuunsa hiotuille ammattilaisille. Internetin etuna ovat myös dynaamiset harjoitukset, joissa opiskeltavaa kieltä voi kirjoittaa suoraan nettisivun opiskeluohjelmaan, joka tarkastaa kielen ja antaa tietoa virheistä. Ohjelmoinnin opiskelu on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, ja kielitieteilijöillä on hyvä tausta jatkaa niiden opiskelua!