Vinkkejä koodaamiseen

IT-alalla työskenteleminen vaatii sen, että työntekijä hallitsee koodaamisen. Sitä tarvitaan esimerkiksi web designerin tai peliohjelmoijan työssä. Koodaamista voi opiskella joko koulussa tai omatoimisesti. Koska koodaamisen koulutus on yleistynyt runsaasti, eivät koodikielet ole enää pelkkää IT-työntekijöiden salakieltä. Nyt ne ovat kaikkien opittavissa. Kaikkein helpointa on aloittaa koodaaminen opettelemalla joko HTML-, Python- tai Ruby-ohjelmointikielten salat. Ne ovat yksinkertaisimmat ja helpoiten opittavimmat ohjelmointikielet. Kun nämä kielet on oppinut, voi siirtyä haastavampiin kieliin. Niitä ovat JavaScript, C# ja C++ -kielet. Ne vaativat runsaasti tietoa ja taitoa ohjelmoinnin saralta. Maailmasta löytyy muitakin koodaavia kieliä, mutta nämä ovat kaikkein yleisimpiä.

Hyvänä vinkkinä voisi pitää sitä, että koodikieliä on tärkeää oppia useita erilaisia. Ja toimiihan useat koodaamisen komennot englannin kielellä, joten kielikylpy silloin tällöin vaikkapa jalkapallosta kertovaan Site Unibet Euro -sivuun loistava tilaisuus harjoittaa kielipäätä. Mitä useamman kielen hallitsee, sitä parempi koodaaja on. Myös työelämässä useiden kielien hallitseminen on tärkeää ja nostaa työntekijän arvoa suhteessa muihin.

Mitä koodaajalta vaaditaan?

Koodaajaksi voi periaatteessa ryhtyä kuka tahansa, mutta kaikille työ ei sovi. Koodaaminen vaatii tiettyjä asioita ja ominaisuuksia, jotta siinä pystyy menestymään. Tärkeintä on pitää ongelmanratkaisusta. Koodaamisessa tulee taatusti vastaan erilaisia pulmia, jotka on syytä kyetä ratkaisemaan rauhallisesti, mutta tehokkaasti. Jos tähän ei pysty, ei koodaaminen ole ehkä paras valinta omaksi ammatiksi. Koodaajalta vaaditaan myös runsaasti loogista ajattelua ja päättelykykyä. Kaikki pulmat ovat ratkaistavissa, kunhan niitä osaa vain ajatella oikeista näkökulmista. Koodaajalle hyödyllinen ominaisuus on uteliaisuus ja tiedonhalu. Utelias ihminen haluaa oppia lisää siitä, miten asiat toimivat. Tämä on myös koodaajalle tärkeä ominaisuus. Utelias koodaaja on valmis keräämään lisää tietoa ja oppimaan aina vain uutta.

Hyväksi koodaajaksi tulee ainoastaan opettelemalla ja harjoittelemalla. Mitä enemmän koodauskieliä osaa, sitä parempaa hyötyä siitä on työelämässä. Tänä päivänä työtehtäviin palkataan sellaisia henkilöitä, jotka hoitavat asian kuin asian moitteetta ja ovat valmiita oppimaan lisää. Tämä pätee myös koodaamiseen, jonka työtehtävät lisääntyvät huimasti sitä mukaa, kun esimerkiksi peliala kehittyy. Pelinkehittäjät tarvitsevat koko ajan uusia kykyjä luomaan pelejä. Koodaaminen on siis tämän hetken ja tulevaisuuden ala, jota kannattaa harkita koulutusta miettiessä.